Välkommen till Kråkängen

”Änga” i kråkstan är en park på 4000 m2. Den är belägen i kvarteret Hejderiddaren

och hör till fastigheterna Prinsgatan, Nordhemsgatan och Övre Djupedalsgatan.

Karta över ”Änga” och växternas placering


”Änga”
är populär